در حال حاضر مزایده ای برای شرکت رادیاتور ایران در حال برگزاری نیست.

ردیف

موضوع

تعداد

تاریخ انقضاء

1

فروش خودرو تیبا

4

1397/05/04

2

فروش مخزن گاز مایع 3800 لیتری

3

1397/05/04

3

فروش مخزن گاز 3000 لیتری

2

1397/05/04